top of page

Új rezsitámogatási rendszer

Frissítve: 2023. máj. 21.


Tisztelt Tagtársak!

A Fővárosi Idősügyi Tanács tagjaként számos erőfeszítést tettünk, hogy legyenek intézkedések a fővárosi idősek érdekében. Az elmúlt időszakban több javaslatot is megfogalmaztunk, amelyből több javaslatot is megfogadott a főváros vezetése. Ennek eredményeképpen született meg a főváros új rezsitámogatási rendszere, melynek keretében a főváros megemelte az igénybe vehető támogatás összegét és kibővítette a jogosultak körét.

Az új rendszerben az évi 48 ezer forintos támogatást azok a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek kaphatják, akik öregségi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, ellátásuk havi összege azonban alacsonyabb, mint a létminimum körül meghatározott havi 100 ezer forintos küszöbérték. Az ezt meghaladó, de havi 170 ezer forintnál alacsonyabb összegű ellátásban részesülő budapestiek havi kétezer forint - évi 24 ezer forint - támogatásban részesülhetnek.

A távhőszolgáltatási, valamint a víz, csatorna és szemétszállítási díjtámogatás mellett gázszolgáltatási és villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatást is lehet igényelni, havi 2000-2000 forint összegben. A havi 4000 forint támogatásra jogosult háztartások így a továbbiakban két általuk választott díjtámogatásban részesülhetnek, egyenként havi 2000 forint összegben. A támogatásra egy háztartás, illetve egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy jogosult.

A támogatást 2022. október elsejétől lehet igényelni a Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálatain a kitöltött igénylőlapok és mellékleteik leadásával. A kerületi és a fővárosi szociális támogatások nem zárják ki egymást, ha valaki mindkettőre jogosult, akkor mindkettőt meg is kaphatja, ezért érdemes a kerületnél tájékozódni a lehetőségekről.

Fontos kiemelni a Fővárosi Idősügyi Stratégia keretében megvalósult első Idősek Információs Pontját, ahol szintén lehetőség van az igénylőlap kitöltésére, továbbá képzett munkatársaink felvilágosítást és segítséget nyújtanak azoknak az idős embereknek, akiknek az ügyintézés nehézséget okoz, segítenek a Fővárosban elérhető szociális szolgáltatások, támogatások, köztük a kibővített lakásrezsi támogatás igénybevételével kapcsolatban, mindezt idősbarát körülmények között.

Igénylőlap és részletes tájékoztató a Hálózat Alapítvány honlapján is található.

A Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának és az Idősek Információs Pontjának címe: 1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.


dr. Talyigás Katalin elnök,

NYUGDÍJASOK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" TERÜLETI EGYESÜLETE

20 megtekintés

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Együttműködési szándéknyilatkozat

„Közös a jövőnk.” Ezzel a gondolattal kezdődik a három diákszervet által kidolgozott és Karácsony Gergely főpolgármester által felvállalt program. Ez a gondolat volt a vezérfonala a mostani kormányza

Meghívó

Ferge Zsuzsa szakmai örökségének nyomában szabadegyetem, 2 évad, 7. alkalom, 2024 április11 du. 5óra Az időstársadalmat érintő kérdések és problémák - kerekasztal-beszélgetés Felkért résztvevők - Szém

コメント


bottom of page