top of page

2020. évi „Innovatív Szociális Szolgáltató Szervezete Díj” Pályázat

Frissítve: 2021. jan. 11.Szakmai együttműködés keretében a pályázatot az alábbi szervezetek írják ki közösen:

A pályázat céljai:

 • A koronavírus járvány okozta kényszerhelyzet eredményeképpen létrejött, de a tervek szerint a szervezet/intézmény működésébe tartósan beépülő[1] innovatív megoldások azonosítása,

 • ezen megoldások aktuális és jövőbeni szolgáltatásfejlesztési lehetőségeinek feltárása,

 • a krízis időszakában kidolgozott, a követendő és adaptálható jó gyakorlatok megtalálása, a közös tanulás előmozdítása

 • valamint ezzel kapcsolatban a szociális szakma erőfeszítéseinek és kezdeményezőkészségének elismerése, díjazása.

A pályázat kiírói a díjat évente egyszer adják át a Szociális Munka Napja tiszteletére rendezett ünnepi alkalommal. Az idei ünnepségre 2020. november 11-én (szerdán) a József Attila Művelődési Központban (1131 Budapest, József Attila tér 4.) kerül sor.

A pályázók köre:

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakterületen működő, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet folytató állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus formában, szkennelve, a szervezet vezetőjének aláírásával várjuk a szocialisinnovacio@gmail.com e-mail címre.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan kérdése merül fel, vagy konzultációs igénye van, azt ugyanezen az e-mail címen jelezheti augusztus 5-ig.

A pályázatok elbírálásának folyamata:

A pályázat kiírása: 2020. július 15.

A pályázat beadási határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázat elbírálása két lépcsőben történik:

 1. lépcső: A szakmai zsűri tagjai a beérkezettek közül kiválasztják az öt legjobbnak ítélt pályaművet.

 2. lépcső: A kiválasztott pályaművek tulajdonosai egy max. 20 perces prezentáció keretén belül mutatják be programjuk részleteit, illetve válaszolhatnak a zsűri és a szakmai közönség által feltett tisztázó kérdésekre (várhatóan 2020. október első fele).

A díjátadó időpontja: 2020. november 11.

A győztes pályamű kiléte a két forduló összesített eredménye alapján dől majd el.

A zsűri tagjait a díjat alapító, egyben a pályázatot kiíró szervezetek által delegált tagok (szociális munkások és szociálpolitikusok, terepen dolgozó és kutató kollégák), valamint az előző évi pályázat nyertesének képviselője alkotják.

A pályázat végső győztese az „Innovatív Szociális Szolgáltató Szervezete Díj” 2020-es elismerése mellett lehetőséget kap arra, hogy a Szociális Munka Napi konferencián a szakma résztvevői előtt bemutassa szervezetét és további elképzeléseit. A szociális innováció és a szervezet népszerűsítése érdekében a győztesnek lehetősége lesz a Párbeszéd Szociális Munka Folyóiratban is publikálni működésének gyakorlatát.

A győztes szervezet, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület felajánlásaként 50%-os kedvezményben részesül az „Elkötelezettség a Kiválóságért” EFQM (European Foundation for Quality Management) által kiadott és nemzetközi szinten széles körben elismert minőségügyi tanúsítvány megszerzésének eljárási díjából.

A pályázat formai követelményei:

 • betűtípus: Times New Roman

 • betűméret: 12

 • sorköz: 1.0

 • fájlformátum: pdf

 • terjedelem: maximum 15 000 karakter (szóköz nélkül)

A pályázat tartalma:

A pályázat benyújtásakor kérjük, röviden mutassa be:

 1. az Önök által kimunkált szociális innováció[1] előzményeit, lényegét, bevezetésének okát és célját (különös tekintettel a koronavírus-helyzettel összefüggésben)

 2. miként befolyásolta a járványügyi krízis helyzet az innovációt előkészítését, kimunkálását, alkalmazását, különös tekintettel: a. az előkészítés és megvalósítás során felmerülő nehézségekre b. a nehézségek leküzdésének módjaira c. az innováció megvalósítása érdekében generált (humán és pénzügyi) erőforrások mértékére és előteremtésének módjaira d. a megvalósításba vont résztvevőkre és a bevonás indokaira e. minden egyéb, a folyamat szempontjából Önök számára fontos információra

 3. Milyen (mérhető és egyéb) eredményt várnak/vártak el az innovációtól?

 4. Mik az innovációval kapcsolatos legfontosabb tapasztalataik és eredményeik?

 5. Kell-e valamit tenniük az innováció fenntarthatósága érdekében? Ha igen, akkor mik a teendőik?

 6. Az elért eredmények és tapasztalatok alapján mit változtatnának, illetve terveznek a jövőben az innovációt illetően?

 7. Milyen egyéb, specifikus programelemet emelne ki a szociális innováció gyakorlata kapcsán?

Kérjük, a szociális innováció bemutatásakor mindenképpen térjen ki a következőkre:

 1. Mi a pályázók által innovációnak számító újdonság: Pl. egy addig is használt beavatkozást megváltoztattak; a szervezet vezetésében hajtottak végre hatékonyságnövelő változtatást; elértek egy eddig megközelíthetetlen klienscsoportot; stb.

 2. Kikre vonatkoznak az innováció által nyerhető előnyök: pl. egyének, családok, csoportok, közösségek, a szélesebb társadalom, illetve maga a szervezet; stb.

 3. Ki az innováció ötletgazdája: pl. egy adott problémával küzdő kliens; a szociális szervezet egy tagja; a szociális szervezeten belüli csoport; stb.

 4. Mik az innováció fenntarthatóságának feltételei: pl. Miért hiányzott az adott gyakorlat a korábbi intézményi működésből, milyen feltételekkel biztosítják az innováció járványhelyzetet követő fenntarthatóságát, illetve milyen kockázatok veszélyeztetik ennek fenntarthatóságát? Írásba foglalták-e az innováció fenntartását biztosító feltételeket, eljárásokat (pl: protokollban, SZMSZ-ben, minőségbiztosítási eljárási rendszerben)?

Budapest, 2020. július 15.

Érdeklődéssel várjuk pályázataikat!

A munkához sok sikert kívánunk, üdvözlettel:

Az Alapítók[1] Tartósnak tekinthető egy innováció abban az esetben, ha a koronavírus-helyzet (gazdasági, szociális, egészségügyi) kényszerei közepette kialakuló szervezeti/intézményi megoldás a járvány-helyzet elmúltát követően is beépül a működés mindennapi gyakorlatába. A pályázónak bizonyítania kell, hogy elkötelezett az innováció fenntartása érdekében és átgondoltan igyekszik azokat a jövőben is alkalmazni. [2] A szociális innováció minden olyan komplex folyamat, amely olyan termék/szolgáltatás, eljárás vagy program szociális célú bevezetését és alkalmazását foglalja magában, amely a bevett társadalmi vagy intézményi gyakorlat megújítására, megváltoztatására irányul. A pályázat során alkalmazott definícióban a kiíró szervezetek olyan programok bemutatását is várják, amelyek ugyan nem teljesen újszerűek (abban az értelemben, hogy az már létezik a pályázón kívüli, más szervezetnél), de innovatívak a programelemek helyi adaptációját, megvalósítását tekintve.

508 megtekintés

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Legyen Ön is idősügyi szakértő! Kvíz

Kérjük töltse ki a tesztet. Ha 20 pontból legalább 15-öt elért, gratulálunk, Ön sokat tud az idősek helyzetéről, problémáiról. Köszönjük, hogy kitöltöti a tesztet.

Commentaires


bottom of page