top of page

Védendő fogyasztók: áram- és gázkedvezmény


NYOK tájékoztatás


Védendő fogyasztók: áram- és gázkedvezmény

Adódhat olyan élethelyzet, amikor nehézséget okozhat a rezsiszámlák kifizetése, vagy olyan szociális helyzetbe kerülünk, amikor szükségünk van védelemre, segítségre.

A villamos energiáról szóló 2007.évi LXXXVI. tv. ( Vet.) és a földgázellátásról szóló 2008.évi XI .tv. (Get.) védi a nehéz helyzetben , illetve a fogyatékkal élő fogyasztókat. Ez azt jelenti, hogy a védendő fogyasztók jogosultak bizonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra, amelyek azonban nem érintik a szolgáltatás árát. Ahhoz, hogy ezekkel élhessen a felhasználó, a szolgáltatónál nyilvántartásba kell vetetnie magát.

A szociális helyzet, egészségügyi állapot alapján kérelmezhető a szolgáltatóknál a védendő fogyasztói státusz megállapítása. A védendő fogyasztókat különleges bánásmód illeti meg – de mit jelent ez pontosan? Ki kaphatja meg, milyen kedvezményekkel jár és hogyan igényelhető?

Ki lehet védendő fogyasztó?

Védendő fogyasztói státuszt a villamos energia-, földgáz- és a víziközmű-szolgáltatást igénybevevő fogyasztók kaphatnak. A kedvezményezettek szociálisan rászorulók, illetve fogyatékkal élők lehetnek, de a kettő nem zárja ki egymást. A státuszt nem állapítják meg „hivatalból”, kérelmezni kell.

Szociálisan védendő fogyasztó lehet, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

 • időskorúak járadékában részesül,

 • aktív korúak ellátására jogosult,

 • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

 • ápolási díjban részesül,

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

 • otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül),

 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

 • a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény szerinti Lebonyolítóval bérleti jogviszonyban áll,

 • gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Fogyatékkal élő akkor kaphat védendő fogyasztói státuszt, ha:

 • kezelőorvos igazolja,

 • vakok személyi járadékában részesül,

 • fogyatékossági támogatásban részesül,

 • lakossági fogyasztó vagy vele közös háztartásban élő személy életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti a kikapcsolás vagy a villamosenergia-ellátás megszakadása (pl. lélegeztető géphez szükségáram biztosítása).

Milyen kedvezmények járnak?

A szociálisan rászoruló védendő fogyasztóként a következő kedvezmények járnak:

 • részletfizetés (12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető, a tartozás összegének függvényében változik a részletfizetés időtartama);

 • fizetési haladék (12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető);

 • fogyasztói kérésre vagy kikapcsolás helyett előre fizetős mérő alkalmazása villamos energia- és földgázszolgáltatásban.

Fontos: Fizetési nehézség esetén bármely fogyasztó kérhet fizetési haladékot vagy részletfizetési lehetőséget. A szolgáltató ugyanakkor nem köteles ezt biztosítani, mérlegelheti döntését például annak függvényében, hogy milyen előzményei voltak a fogyasztó fizetési készségének és lehetőségeinek.

Milyen kedvezmények járnak a védendő fogyasztóknak fogyatékkal élőként?

 • havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen;

 • készpénzes számlakiegyenlítés a felhasználási helyen;

 • az általánostól eltérő, de a műszaki biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás (pl. a mérő alacsonyabb elhelyezése);

 • kikapcsolás alóli mentesség kizárólag azon esetekben, amikor a kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő egészségét, életét veszélyezteti;

 • folyamatos villamosenergia-ellátás biztosítása, amikor a kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő egészségét, életét veszélyezteti;

 • a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség (pl. nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás);

 • a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott egyéb szolgáltatás.

Hogyan lehetek védendő fogyasztó?

Kérelmet kell benyújtani az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak, és csatolni az igazoló dokumentumokat, ha azok szükségesek. Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány az MVM honlapjáról letölthető

Fontos: Az, hogy valaki szociálisan rászoruló-e, azt nem a közüzemi szolgáltató, hanem az önkormányzat dönti el. Első lépésként tehát az önkormányzat szociális ügyekért felelős osztályát kell felkeresni.

Amit még nem árt tudni: A védendő fogyasztói státusz határozott időre szól, évről évre meg kell újítani (minden év március 31-ig). Két kivétel van:

 • ha a nyilvántartásba vétel határozott időre szól, a határidő lejártát 30 nappal megelőzően kell a megújításról gondoskodni,

 • azon fogyatékkal élő fogyasztók esetében, akik állapotában nem várható javulás, nincs szükség újabb igazolásra.

14 megtekintés

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Talyigás Katalin az Életet az Éveknek Területi Egyesülete leköszönő elnöke, szociológus Publikálva:2023.09.14. 06:00 Megosztás A múlt szombaton, a Margitszigeten tartott SzázSzó összejövetelre készül

Talyigás Katival a Területi (Bp.) Egyesület leköszönő elnökével készített interjút Ónody-Molnár Dóra a Jelen hetilap - Független hetilap újságírója. Rólunk szól! A mi generációnk kezdetben abban bízot

bottom of page