top of page

Védendő fogyasztók: áram- és gázkedvezmény


NYOK tájékoztatás


Védendő fogyasztók: áram- és gázkedvezmény

Adódhat olyan élethelyzet, amikor nehézséget okozhat a rezsiszámlák kifizetése, vagy olyan szociális helyzetbe kerülünk, amikor szükségünk van védelemre, segítségre.

A villamos energiáról szóló 2007.évi LXXXVI. tv. ( Vet.) és a földgázellátásról szóló 2008.évi XI .tv. (Get.) védi a nehéz helyzetben , illetve a fogyatékkal élő fogyasztókat. Ez azt jelenti, hogy a védendő fogyasztók jogosultak bizonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra, amelyek azonban nem érintik a szolgáltatás árát. Ahhoz, hogy ezekkel élhessen a felhasználó, a szolgáltatónál nyilvántartásba kell vetetnie magát.

A szociális helyzet, egészségügyi állapot alapján kérelmezhető a szolgáltatóknál a védendő fogyasztói státusz megállapítása. A védendő fogyasztókat különleges bánásmód illeti meg – de mit jelent ez pontosan? Ki kaphatja meg, milyen kedvezményekkel jár és hogyan igényelhető?

Ki lehet védendő fogyasztó?

Védendő fogyasztói státuszt a villamos energia-, földgáz- és a víziközmű-szolgáltatást igénybevevő fogyasztók kaphatnak. A kedvezményezettek szociálisan rászorulók, illetve fogyatékkal élők lehetnek, de a kettő nem zárja ki egymást. A státuszt nem állapítják meg „hivatalból”, kérelmezni kell.

Szociálisan védendő fogyasztó lehet, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

 • időskorúak járadékában részesül,

 • aktív korúak ellátására jogosult,

 • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

 • ápolási díjban részesül,

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

 • otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül),

 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

 • a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény szerinti Lebonyolítóval bérleti jogviszonyban áll,

 • gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Fogyatékkal élő akkor kaphat védendő fogyasztói státuszt, ha:

 • kezelőorvos igazolja,

 • vakok személyi járadékában részesül,

 • fogyatékossági támogatásban részesül,

 • lakossági fogyasztó vagy vele közös háztartásban élő személy életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti a kikapcsolás vagy a villamosenergia-ellátás megszakadása (pl. lélegeztető géphez szükségáram biztosítása).

Milyen kedvezmények járnak?

A szociálisan rászoruló védendő fogyasztóként a következő kedvezmények járnak:

 • részletfizetés (12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető, a tartozás összegének függvényében változik a részletfizetés időtartama);

 • fizetési haladék (12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető);

 • fogyasztói kérésre vagy kikapcsolás helyett előre fizetős mérő alkalmazása villamos energia- és földgázszolgáltatásban.

Fontos: Fizetési nehézség esetén bármely fogyasztó kérhet fizetési haladékot vagy részletfizetési lehetőséget. A szolgáltató ugyanakkor nem köteles ezt biztosítani, mérlegelheti döntését például annak függvényében, hogy milyen előzményei voltak a fogyasztó fizetési készségének és lehetőségeinek.

Milyen kedvezmények járnak a védendő fogyasztóknak fogyatékkal élőként?

 • havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen;

 • készpénzes számlakiegyenlítés a felhasználási helyen;

 • az általánostól eltérő, de a műszaki biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás (pl. a mérő alacsonyabb elhelyezése);

 • kikapcsolás alóli mentesség kizárólag azon esetekben, amikor a kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő egészségét, életét veszélyezteti;

 • folyamatos villamosenergia-ellátás biztosítása, amikor a kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő egészségét, életét veszélyezteti;

 • a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség (pl. nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás);

 • a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott egyéb szolgáltatás.

Hogyan lehetek védendő fogyasztó?

Kérelmet kell benyújtani az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak, és csatolni az igazoló dokumentumokat, ha azok szükségesek. Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány az MVM honlapjáról letölthető

Fontos: Az, hogy valaki szociálisan rászoruló-e, azt nem a közüzemi szolgáltató, hanem az önkormányzat dönti el. Első lépésként tehát az önkormányzat szociális ügyekért felelős osztályát kell felkeresni.

Amit még nem árt tudni: A védendő fogyasztói státusz határozott időre szól, évről évre meg kell újítani (minden év március 31-ig). Két kivétel van:

 • ha a nyilvántartásba vétel határozott időre szól, a határidő lejártát 30 nappal megelőzően kell a megújításról gondoskodni,

 • azon fogyatékkal élő fogyasztók esetében, akik állapotában nem várható javulás, nincs szükség újabb igazolásra.

20 megtekintés

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Meghívó

Ferge Zsuzsa szakmai örökségének nyomában szabadegyetem, 2 évad, 7. alkalom, 2024 április11 du. 5óra Az időstársadalmat érintő kérdések és problémák - kerekasztal-beszélgetés Felkért résztvevők - Szém

Legyen Ön is idősügyi szakértő! Kvíz

Kérjük töltse ki a tesztet. Ha 20 pontból legalább 15-öt elért, gratulálunk, Ön sokat tud az idősek helyzetéről, problémáiról. Köszönjük, hogy kitöltöti a tesztet.

Commenti


bottom of page