top of page

Zemplén Győző (1879-1916)

Frissítve: 2021. ápr. 6.


Római Katolikus családban született. Apja távírdai tiszt volt, ezért gyakran kellett költözniük.

4 éves volt, amikor Fiumébe költöztek, ahol általános és középiskoláit is végezte, 1896-ban érettségizett.

1896-1900 között a Budapesti Tudományegyetem Eötvös Kollégiuma hallgatója volt.

Egyetemi évei alatt kétszer nyert egyetemi pályadíjat.

1901-ben tüzérönkéntesnek vonult be. 1902-ben doktorrá avatták.

Eötvös Loránd mellett lett gyakornok, majd tanársegéd. 1904-ben Göttingenbe ment tanulmányútra, majd Párizsban végzett kutatást.

1905-ben BUGÁT díjat nyert a Természettudományi Társulatnál.

1905-től a Budapesti Tudományegyetem, 1907-től a Műegyetem fizika magántanára volt.

1912-ben a József műegyetem elméleti fizika tanszéke rendes tanára lett, és felkérték a tiszt-helyettesek oktatójának.

1908-ban az MTA levelező tagjának választották.

A gázok belső súrlódásáról írt tanulmányt.

A Királyi Magyar Természettudományi Társulat másodtitkára volt 1908-tól 1914-ig.

A Felsőoktatási Egyesület titkára, az Uránia Magyar Tudományos Egyesület jegyzője, a Matematikai és Physikai Társulat titkára, és különböző nemzetközi szervezetek tagja volt.


Az I.világháborúban az olasz fronton az ASIAGÓ-i csatában esett el, és ott is van eltemetve (Monte Dolore fennsík), 1916-ban.


Szülővárosában 1970 óta emléknapokat tartanak. A Batthyány Lajos (volt Landler Jenő) gimnázium udvarán áll a szobra, és szülőházán emléktábla van.

Nevét hidrodinamikai tétel, és egy katonai hangbemérő módszer viseli.

Családja: 1905-ben a Ferencvárosban nősült.

Fia: Z. György ciszterci szerzetes

Lánya: Z. Janka fizikus

Főbb művei: Próbamérések a gázok belső súrlódásának új kísérleti módszerrel való megvizsgálásához (Bp.1901)

A testek radioaktív viselkedéséről (Bp.1905)

Az elektromosság gyakorlati alkalmazása (Bp.1910)

A tér és idő fogalma a relativitás elvének megvilágításában (Bp.1914)

Lefordította a Curie házaspár Radioaktív anyagok a vonatkozó vizsgálatok című művét (Bp. 1906)

Forrás: Internet


A ház, melyben 1980 óta lakom, a róla elnevezett békásmegyeri panel lakótelep nyugati oldalán van (emléktábla őrzi a ház falán az Ő emlékét), és azért írtam meg Zemplén

Győző élettörténetét, mert fontos minden egyesületünkhöz tartozó klubtagnak ismerni, ennek a nagyszerű tudós embernek és hazafinak az életét és munkásságát, hiszen a Nyugdíjasok Életet az Éveknek Területi Egyesülete az én lakásomba van bejelentve, ez a szervezetünk székhelye és levelezési címe.
Budapest 2021. II. 23. Csizmás Attiláné


4Felfedező-Csizmás Attiláné
.docx
Download DOCX • 13KB

40 megtekintés

Commentaires


bottom of page