top of page

Idős Műhely

Frissítve: 2021. jan. 24.


Tapasztalatok a járványról témakörben tartott online konzultációt Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Idős Műhelye 24 fő, a főváros különböző kerületeiben dolgozó önkormányzati szociális szakma képviselői, szociális szakértők részvételével.


A Műhely folytatta az idősellátásban dolgozó szociális szakemberek, vezetők, választott tisztségviselők tapasztalatainak összegyűjtését.


A kialakult járványhelyzetben kiemelt cél

 • a jó gyakorlatok összegyűjtése;

 • járványhelyzet alatt még világosabbá vált mennyiségi és minőségi problémák rendszerezése;

 • az új megoldások bemutatása;

 • a járványt követően is megőrzendő ellátási formák, módszerek, eszközök stb. sorra vétele

Az elmúlt időszakban a szociális szakemberek megfeszített erővel dolgoztak és dolgoznak most is azon, hogy az időseket, különösen a valamilyen okból hátrányos helyzetűeket átsegítsék a járványhelyzet okozta nehézségeken és ki tudják elégíteni a járványveszélyes helyzetben megnövekedett igényeket.

Világossá váltak a bennlakásos intézményekben kialakulható veszélyek, veszélyforrások. Előtérbe kell, hogy kerüljön az otthonápolás, gondozás-szakápolás, az alapellátás. Jelenleg a házi segítségnyújtás és a kórházi kezelést kiváltó otthoni szakápolás csak egyes kerületekben van egységes rendszerben. Ezért ismételten hangsúlyt kapott ez a kérdés.

Egyre több családban találkozunk olyan tartós szakápolásra szoruló idős vagy fiatalabb beteggel, akiket a hozzátartozók nem tudnak 24 órán át ápolni. Az ágyhoz kötött állapot alapvetően is megviseli azt, akinek a kiszolgáltatott állapotot el kell szenvednie. Érthető, ha a beteg szívesebben marad saját környezetében, mint egy idősotthon vagy kórház falai között. De ki az, aki vállalja a gondozást, ami speciális szaktudást és sok időt igényel? Milyen lehetőségei vannak a segítségre szorulóknak? Mindenki szeretne megfelelő ellátást biztosítani beteg hozzátartozója számára, viszont sokan nem is tudják, hogy kihez forduljanak elsőként a segítségért, és milyen ellátásra jogosultak a betegek, továbbá mennyit kell fizetni az otthoni szakápolásért.

Lássuk sorra, kihez fordulhatnak a családtagok, ha mégis az előnyös, otthoni szakápolást szeretnék igényelni. Elsőként a háziorvost érdemes felkeresni, a kórházakban fekvők esetében pedig, az ott dolgozó szociális munkás tud segíteni.

Az otthoni szakápolást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK), mint otthoni szakápolást „finanszírozó” szervezet a biztosított otthonában, illetve tartózkodási helyén, háziorvosának rendelésére, szakképzett ápoló végzi. Ez az egészségügyi szolgáltatás a háziorvos szakvéleménye, és az általa elrendelt gyakorisággal vehető igénybe. Az otthoni szakápolást a NEAK finanszírozza, így a beteg térítésmentesen élhet a lehetőséggel. Várakozási idő elsősorban – a szakápolási szolgálatok kapacitásától függően – a szakirányú, terápiás szolgáltatás igénylésekor fordul elő. Azonban a NEAK ilyen irányú költségvetése rendkívül alacsony, nem képes az igényeket lefedni. További gond, hogy a szolgáltatás nincs összehangolva az önkormányzatok által nyújtott házi segítségnyújtással, gondozással, ápolással.

Három kerület képviselője a járvány alatti tapasztalatait osztotta meg, valamint javaslatokat fogalmaztak meg a járvány utáni időszakra.

Minden kerületben, intézményben többszörösen új helyzettel találták szemben magukat az önkormányzatok, intézményeket működtetők: lényegesen több igényt kellett kielégíteniük, mint amennyit a normatíva, és korábbi tevekénységük lehetővé tett, miközben munkaerő gondokkal is meg kellett küzdeniük. A 60 év felettiek foglalkoztatása csak home office-ban lehetséges, önkéntesek bevonása vált szükségessé. Az önkormányzatok a többletfeladatokhoz nem kaptak többletforrást. Sőt, a jelentős kormányzati elvonások igen nehéz helyzetet teremtettek az önkormányzatok számára. Ezek között a nehéz körülmények között sok innovatív megoldással éltek a szakmai vezetők, és javaslatokat fogalmaztak meg a járvány idejére és az azt követő időszakra.

1. Karácsonyi Magdolna szociális területért felelős vezető, aljegyző XIII. kerület:

Mindenekelőtt beszélt a szociális munkásokat, az intézményeket körülvevő, a munkájukat nehezítő, a politika által gerjesztett előítéletekről.

A XIII. kerületben a járvány kezdetén felmérték az igényeket, s azokat rangsorolták. Az étkeztetést, bevásárlást, gondozást megemelt létszámon biztosították a hét minden napján, szombaton és vasárnap is. Napi szinten 600 főnek adnak ételt. Kb.: 500 fő bevásárlást intézik. De egyéni élethelyzeteket is kezelnek! A bennlakásos gondozó házban nem volt fertőzés.

A kórházból egyik napról a másikra hazaküldött betegek ellátása sok esetben nem volt azonnal megoldható. A kerületi kórházakkal jó a kapcsolat. Sajnos, sok beteg embert nem tudtak ellátni. Az egészségügy és szociális szakma (Integrált Szociális és Egészségügyi Rendszer ISZER) korábban működő modelljének visszaállítását javasolta. Minden eszközt a védekezéshez az önkormányzat szerzett be. Közel 300 milliót költöttek eddig.

Tájékoztató veszélyhelyzet alatti intézkedésről az idősellátás területén

Általános feladatok:

 • étkeztetés napi egyszeri ebéd biztosítása házhoz szállítással

 • házi segítségnyújtás

 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 • beszerzés (élelmiszer, gyógyszer, segédeszköz, mindennapi életvitelhez szükséges egyéb alapvető termékek)

 • egyéb, kezelésre, egészségügyi intézménybe kísérés, egyéni kérések: üzlet, temető, banki ügyintézés, posta

Gondozóház, idősek, átmeneti elhelyezése:

 • online kapcsolat kialakítása az idősek és hozzátartozók között:

 • intézmény vezetője hetente tájékoztatta a hozzátartozókat, szépkorú egészségi állapotáról, helyzetéről, és a szépkorúakat a hozzátartozókkal történő beszélgetésről,

 • neves napok ünneplése: húsvét: tojáskeresés a kertben, férfi lakók locsolkodása, húsvéti versmondás. Anyák napján a hozzátartozóktól fényképeket kértek és egy kedves idézettel képeslap formájában átadtak, egy családias ünnep keretében,

 • születésnap, névnap ünneplése hozzátartozók online formában történő bevonásával.

 • Szépkorúak digitális eszközök használatára történő képzése.

 • Minden szerdán közös süteménysütés.

 • Közös testmozgás.

 • Kézműves foglalkozások szervezése.

 • Zeneterápia.

 • Régi filmek mozija.

 • Kertépítés, egynyári virágok ültetése

A bezártság, a magány feloldása érdekében:

 • idősek klubtagjaival rendszeres kapcsolattartás (telefon, online), valamint részükre segítségnyújtás (beszerzés, ügyintézés)

 • minden szolgáltatást igénybe vevő részére Anyák Napja alkalmából üdvözlőlap küldése

 • hetente tréfás feladványok megküldése

 • segélyvonal bevezetése, amely a hét minden napján, munkaidőn túl is elérhető

 • pszichológiai tanácsadás

 • jogi tanácsadás

 • minden 60. életévét betöltöttek részére textil maszk házhoz szállítása

 • helyi médiában kertész műsor, idős torna, előadás természetgyógyászati témakörben

 • klubtagok részére online foglalkozás megtartása (irodalom, kézművesség, stb.)

Pénzbeli támogatások igénylése terén tett könnyítése, egyszerűsítések:

 • hivatalból meghosszabbítottuk a rendszeres ellátások folyósításának időpontját, a felülvizsgálat határidejét, 2020. 06.30. napjáig

 • azon időskorúak esetében, akik szerepeltek a nyilvántartási rendszerünkben, az egyszeri támogatás iránti kérelmüket, telefonon keresztül vettük fel, munkatársak töltötték ki az adatokat a nyomtatványon.

 • a természetben juttatások, a gyógyszertámogatás, az élelmiszer utalvány esetében, a megállapító határozatot online megküldtük meg a gyógyszertárak, szociális bolt felé. A szociális ügyintéző jelzett az idős felé, hogy határozatát megküldtük, így levásárolható/beváltható az utalvány. Nem kellett a postai kézbesítésre várni, vagy bejönni érte a hivatalba. Ha az idős nem tudta levásárolni (pl. egészségi állapota miatt)az utalványt a Szociális Szolgáltató Központ segített.

2. Kovács Judit intézményi referens, Kemény Vagyim önkormányzati főtanácsadó III. kerület:

A III. kerületben ez a szolgáltatás (a teljeskörű betegellátás) a beteg otthonában valósul meg, mivel a kórházi és kerületi háziorvosi, szakápolási és szociális munkások közötti kapcsolat a Gondozási Központ vezetőjének irányításával működik. Itt is minden eszközt az önkormányzat szerzett be. Anyagi támogatást adnak a munkájukat elvesztett embereknek. Működtetik az Óbudai Idős Műhelyt, ahol a járvánnyal kapcsolatos protokollokat újra gondolták, közreadják.

A Kerületi Önkormányzat egyszeri 50.000 forintos otthonápolási támogatásban részesíti azokat a családokat, akiknek a kormányzati intézkedéseket követően a kórházak nem oldják meg krónikusan beteg hozzátartozójuk ápolását.

Önkormányzat lehetőséget biztosít lakosai telefonos lelki támogatására a veszélyhelyzet időszaka alatt.

A kerület minden 65 év feletti lakosa részére mosható maszkot biztosított az Önkormányzat.

A III. kerületben a teljes körű betegellátás a beteg otthonában megvalósul, köszönhető ez a kerületi háziorvosokkal való jó együttműködésnek. Az otthoni szakápolási szolgálat és a házi segítségnyújtás integrált formában működik az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (a továbbiakban: ÓSZSZI) vezetőjének irányításával. A kollégák kölcsönösen segítik egymást, hogy a beteg/ellátott a szükségleteihez és egészségi állapotához, valamint szociális helyzetéhez leginkább illeszkedő, adekvát segítséget kapjon.

A segítők és segítettek maximális védelme érdekében az ÓSZSZI-ban dolgozók részére minden eszközt az önkormányzat szerzett be, továbbá jelentős mennyiségű maszkkal, valamint felületfertőtlenítővel látta el a Szent Margit Rendelőintézetet és a háziorvosi rendelőket.

2020. május 4-én a Magyar Honvédség alakulata fertőtlenítette a „Derűs Alkony” Gondozóházat. Az intézményben hónapok óta speciális intézkedések vannak érvényben a fertőzésveszély csökkentése érdekében. Szintén ezen a napon a kerületi önkormányzat elkezdte az ügyfélszolgálat dolgozóinak tesztelését (minden teszt negatív értéket mutatott). A héten folytatódtak a tesztek a Szent Margit Szakrendelőben és az ÓSZSZI székhelyén, valamint 10 telephelyén.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata segítséget nyújt azoknak a harmadik kerületi családoknak, melyek számára a kialakult veszélyhelyzet anyagi próbatételt jelent. Három új támogatási forma került bevezetésre, hogy a járvány idején felmerülő nehéz helyzeteket könnyebb legyen leküzdeni. Legyen szó munkahely elvesztéséről, kényszerű fizetés nélküli szabadságról vagy arról, hogy komoly nehézségekbe ütközik a lakbér kifizetése (veszélyhelyzeti krízistámogatás, veszélyhelyzeti bérleti dí támogatás). És segítséget kaphatnak azok a családtagok is, akiknek hozzátartozóját nemrégiben bocsátották haza kórházból, és otthonukban kell ápolásukat, gondozásukat megoldaniuk (egyszeri otthonápolási támogatás, amelynek összege: 50.000 Ft).

„Koronavírus Védelmi Alap”-ot hozott létre az önkormányzat (dr. Kiss László egy havi tiszteletdíját utalta át), az ide érkező adományokat többek között a háziorvosi rendelők kézfertőtlenítő ellátásra, szájmaszkok beszerzésére, a rászorulók ingyenes ételszállítására használják fel.

A széles körben jelentkező igények (65 éven felüliek részére bevásárlás, gyógyszerkiváltás stb.) kielégítésében az ÓSZSZI munkatársain túl segítséget nyújtottak a társintézményekben (ÓSZSZI, Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet) dolgozó kollégák is.

A III. kerület lakosainak telefonos lelki támogatása is biztosított a veszélyhelyzet időszaka alatt.

Minden 65 év feletti óbudai polgár részére (közel 32.000 fő) mosható maszkot biztosított az Önkormányzat.

Innovatív megoldás, hogy a Zöld szám (+36 80 204 777) és a dedikált e-mail cím (koronavirus@obuda.hu) mellett a Helpynet mobilapplikációt is használhatják a kerület lakói abban az esetben, ha önkormányzati segítségre van szükségük a járvánnyal összefüggésben (az önkormányzat munkaidejében az ügyfélszolgálat munkatársai fogadják a riasztást és intézkednek a megfelelő segítségnyújtásról).

dr. Kiss László polgármester folyamatosan tájékozódik a kerületi helyzetről, a szükséges döntéseket, intézkedéseket meghozza, amelyekről információt nyújt az óbudai polgároknak a honlapon, facebook-oldalakon, de lehetőséget biztosít interaktív kapcsolatfelvételre online fogadóóra keretében is.

Feladatok

 • protokollok (hatáskörök, feladatok, felelősök stb.) kidolgozása, hiszen a széles körben jelentkező igények kielégítéséhez a jövőben is szükséges a társintézmények összefogása,

 • a jó gyakorlatok összegyűjtése, publikálása,

 • a szociális ellátórendszerek rugalmas működtetésének, illetve igénybevételének átgondolása,

 • a finanszírozási keretek újragondolása kormányzati és helyi szinten intergenerációs-szolidaritás projekt (pilot-program) elindítása

3. Jeneiné dr. Rubovszky Csilla, Budapest V. kerületi Önkormányzat alpolgármestere bemutatta a kerület idős intézményeit, a járvány idején alkalmazott módszereket.

Nagyon magas a 65 éven felüliek aránya, közel 30%. A polgármester szociális szakember, és ez megkönnyítette az ellátás megszervezését. Döntés született a napi szintű étkezés, heti szintű gyógyszer-kiváltásról és a heti szintű bevásárlás. Szerződést kötöttünk a házi orvosokkal a kórházból kikerülőt, az állandó orvosi ellátást igénylőkről az ellátást az otthonukban kapják meg. Senki nem kapott kevesebb szolgáltatást, mint a járvány előtt, de az ellátottak száma megemelkedett. A 65 éven felüliek mintegy 30%-a lement a nyaralójukba. Nyilván ez a jó módból adódik.

A bentlakásos intézményünk működik, az új bejövőt teszteltük, elkülönítettük. Sokat tanultunk az olasz, spanyol példákból. Koronavírusos idős nincsen. De azt érzékeljük, hogy a bezártságot nehezen viselik! Ha nyáron nem várható járvány, fontos lenne a gazdaság miatt nyitni. Fontos ugyanakkor, hogy jó minőségben maradhassanak otthon a veszélyeztetett idős korcsoport tagjai. Inkább a fiatalabbak viselik nehezen a bezártságot.

4. Mátics Katalin intézményvezető – a XI. kerület tapasztalatai

Szempont: Minden olyan feladat és élethelyzet megoldása, amely abban segíti az időseket, hogy az otthonukban maradjanak, vagy szükség esetén a legkevesebb személyes kontakttal legyen megoldható.

Központi telefonszámon, call centeren keresztül elérhető:

 • étkeztetés

 • bevásárlás, speciális bevásárlás

 • egységcsomag

 • gyógyszertári ügyintézés

 • postai-banki ügyintézés

 • § egészségügyi szolgáltatáshoz hozzájutás segítése

 • § gondozás

 • lelkisegély (pszichológus), lelkipásztor

 • személyszállítás (indokolt esetben)

 • információnyújtás hivatali és egyéb ügyek intézésében

 • kisállatok etetésével, gondozásával kapcsolatos teendők

 • kórházból kikerülők, fogyatékos személyek, karanténban lévők fokozott segítése

A kialakított folyamat:

 • hívás beérkezik a call centerbe;

 • a call center elektronikus felületen rögzíti az adatokat, kéréseket;

 • az Újbudai Szociális Szolgálat szakemberei visszahívják a segítséget kérőket és pontosítják a kéréseket;

 • a kérés továbbítása a kialakított 8 depókörzet felé, társintézmények felé, az USZOSZ szociális szakemberei felé;

 • visszajelzés rögzítése a kérés teljesüléséről

 • Pénzbeli és természetbeni segítség:

 • Újbudai vészhelyzeti támogatás: Azok számára, akik a járványügyi veszélyhelyzet következtében állásukat elveszítették vagy korábbi kereső tevékenységüket folytatni nem tudják.

 • Újbudai rendszeres élelmiszertámogatás: Az Önkormányzat havonta tartós élelmiszercsomag formájában biztosítja.

 • Gondozási támogatás: kórházból kikerültek számára - nincs jövedelemhatár - egyszeri 50.000 Ft összeg;

 • VICUS Alapítvány intenzív segélyezési időszaka a járványidőszakban

Tapasztalatok:

 • Olyan személyek kerültek a látókörünkbe, akikkel nem kerültek volna a kapcsolatba más módon. o Feladat: a kapcsolat fenntartása, gondozása, később feladat orientált átkeretezése. Proaktivitás szerepe fokozódik (mi hívjuk, ne várjuk meg, míg ő jelentkezik, vagy nem). Lehetőség: az ellátotti csoport bővítése.

 • Olyan szükségletek felszínre kerülése, amelyekre az ellátórendszer nem, vagy nem biztos, hogy tud reagálni: idősek otthoni látogató rendszerének igénye fogalmazódik meg mentális gondozás hangsúlyával. o Kik ők? Akik (már) nem látogatják a nappali ellátást (okok különbözők), de a házi segítségnyújtás szükségletfelmérése alapján (még) nem jogosultak az otthonközeli ellátás igénybevételére.

 • Az összegyűjtött dokumentált igények, tapasztalatok szociológiai elemzése, tanulmányozása, és az eredmények felhasználása további, távolabbra is mutató következtetések levonása, helyi koncepció alkotása érdekében

 • Diszfunkciók felszínre kerülése: egészségügy és szociális ellátórendszer nem működik együtt. Példa: kórházból kikerülők bolyongása a rendszerben, a hatékony és komplex segítségnyújtás elmaradása. Lehetőség: szociális alapellátást nyújtó intézményekhez rendelt kórházi és egészségügyi járóbeteg ellátási szociális munka megalapozása, a feladat kialakítása.

 • Egészségügyi szemlélet és egészségügyi szempontok fokozott érvényesülésének szükségessége, amely a szociális szakemberek képzésébe is be kell, hogy épüljön

 • Rugalmas, az egyén szükségletei köré rendeződő szolgáltatási rendszer kialakításának szükségessége az intézmények köré csoportosított ellátási rendszer szemlélete helyett.

 • Szociális alapellátás: megoldó, összekötő, koordináló szerep erősítése

4. Buda Annamária az Evangélikus Egyház szociális intézményeinek igazgatója

Részletesen beszámolt a bennlakásos otthonok helyzetéről. Szerencsére nincs Covid 19 fertőzött.

Saját erőből szereztek be maszkot, fertőtlenítő szereket, teszteket, szigorú protokollt dolgoztak ki valamennyi munkatársuk részére. Külön hangsúlyt fektetettek a pszichológiai támogatásra.

Buda Annamária a képzést tartotta a legfontosabbnak: mind a járvány alatti teendőkről, mind az idősekkel való bánásmódról.

Fontosnak tarja mind a munkatársak, mind a rájuk bízott emberek mentális támogatását, amire Hiányolja, hogy az otthon élő fogyatékosokról senki nem beszél, valamint a szociális gondozók emberfeletti munkájáról még elismerés szintjén sem szólnak a hivatalos köszönetnyilvánításokban.

jó példa a lelkészeik által gyakorolt „hogy vagy” telefonhívások.

A rövid előadásokat kérdések, hozzászólások követték

 • Részt vettek a tanácskozáson az Önkéntes Központ munkatársai, akik a generációk közötti együttműködésben rejlő lehetőségeket, azok fejlesztési lehetőségeit említették meg az adott kerületekben.

 • Somorjai Ildikó (szakértő) a demens betegek és hozzátartozóinak segítését tartotta sürgető feladatnak. A demensek száma növekszik, ellátásuk merhetetlen terheket ró a hozzátartozókra. Javasolja, hogy mi magunk is összeszedhetjük azokat a javaslatokat, amik az intézményben dolgozókat, és az otthoni ellátást végzőket támogatná. A tanácsadást, a képzést sürgeti.

 • Talyigás Katalin javasolta a napokban megjelent, Nyitrai Imre cikkének a megvitatását. Ugyancsak javasolja a Műhely folytatását, a többi kerület szakembereinek a bevonását, valamit a Fővárosi Önkormányzat illetékes képviselőinek, tisztségviselőinek a bevonását a munkába. o Fontos lenne, hogy lássuk a fővárosban, mi történt, és milyen következtetésekre jut belőle a szakma.

Hegyesiné Orsós Éva felhívta a figyelmet arra, hogy hozzá kell kezdeni a járványhelyzet tanulságainak az összegzéséhez az újra tervezés feladatainak a kidolgozásához. A megbeszélés alatt is sok fontos javaslat hangzott el:

 • a szociális területen dolgozók béremelése, a járvány idején végzett munkájuk elismerése;

 • megfelelő ápoló és gondozó létszám biztosítása, a költségvetés valóságos szükségletekre építése;

 • az egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítása az idősotthonokban;

 • az intézmények infrastrukturális fejlesztése járványügyi szempontból is elemzést kíván, megelőzendő a járvány újabb támadását;

 • a szociális és egészségügyi terület protokollok szerinti együttműködése (ISZER újra!); fontos lenne fővárosi szinten is koordinált együttműködés a kerületek között stb.

 • Kemény Vadim III. kerület szakértője – Elmondja, hogy kaptak adományt, ami nagyon jól jött, de jól látszik, sem az adományozók, se az adományozottak nincsenek felkészülve ennek az adminisztrációjára. o Beszél a visszaállásról. Például, az online és offline egymáshoz való arányáról.

 • Hegyesi Gábor, szociális szakember javasolja a fellépést a bűnbakképzés ellen. Nyilvánvalóan politikai okai vannak ennek. Lásd a petíciót, amit 19 szakmai szervezet nyújtott be, és ami válasz nélkül maradt. De nem szabad, hogy feladják a szakmai szervezetek, hogy szót emeljenek! Szól arról a novellapályázatról, ami egyelőre terv, de a cél a szakma támogatása.

A visszaállás protokolljait ki kell dolgozni. Nagy a felelősségünk akkor, amikor programokat szeretnénk szervezni az időseknek, akik már nagyon szívesen mozdulnának ki.

Talyigás Katalin a Műhely vezetője lezárja a megbeszélést. Kéri a résztvevőket, tegyenek javaslatot a következő találkozó szereplőire. Megkérte Hegyesiné Orsós Évát, keresse meg ismételten a főváros illetékeseit, és kérje az Idősügyi tanács mielőbbi létrehozását, az Idős Műhelybe felelős vezető delegálását.

Az emlékeztető készült: Budapest, 2020. május 21.

Az emlékeztetőt készítette: Talyigás Katalin


167 megtekintés

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Legyen Ön is idősügyi szakértő! Kvíz

Kérjük töltse ki a tesztet. Ha 20 pontból legalább 15-öt elért, gratulálunk, Ön sokat tud az idősek helyzetéről, problémáiról. Köszönjük, hogy kitöltöti a tesztet.

Comentários


bottom of page